HERRE SOKN

3967 STATHELLE 35 96 69 90 kontoret@bamble.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Langesund menighetskontor, Torvet 18, 3970 Langesund. Tirsdag og torsdag 10:00-14:00 i perioden 13.august til 5.september.
Alle valgkretser i soknet Bamble helsehus, Sykehjemsveien 1, 3961 Stathelle. 19.08.19 kl.12.00-13.30.
Alle valgkretser i soknet Vest-Bamble aldershjem, Nysteinveien 30, 3967 Stathelle. 20.08.19 kl.12.00-13.30.
Alle valgkretser i soknet Herresenteret, Helletvedtveien 55, 3965 Herre. 21.08.19 kl.12.00-13.30.
Alle valgkretser i soknet Bamble rådhus, Kirkeveien 12, 3970 Langesund. Mandag og onsdag 10:00-14:00 i perioden 12.august til 4.september.
Alle valgkretser i soknet Bamble videregående avd Grasmyr, Tønderveien 6, 3961 Stathelle. 28.08.19 kl.11.00-12.00.
Alle valgkretser i soknet Krogshavn omsorgssenter, Nustadskolevei 16, 3970 Langesund. 22.08.19 kl.12.00-13.30.
Alle valgkretser i soknet Stathelle servicesenter, Falkåsveien 8, 3960 Stathelle. 26.08.19 kl.12.00-13.30.
Alle valgkretser i soknet Bamble menighetskontor, Nensethveien 472, 3967 Stathelle. Tirsdag og torsdag 10:00-14:00 i perioden 13.august til 5.september.
Alle valgkretser i soknet Bamble videregående avd Croftholmen, Tostrups vei 7, 3960 Stathelle. 27.08.19 kl.11.00-12 00.

Her stemmer du (stemmekretser)

Herre 08.09.2019 kl 16:00 - 20:00 Herre skole Rafnesveien 3, 3965 Herre
Herre 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Herre skole Rafnesveien 3, 3965 Herre