SANNIDAL SOKN

3766 SANNIDAL 35 99 21 97 sannidal@kragerokirkene.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal Torsdagene 15. og 29. august 10.00 - 14.00

Her stemmer du (stemmekretser)

HELLE 08.09.2019 kl 12:30 - 13:30 Sannidal kirke Gamle Sørlandske,3766 Sannidal
HELLE 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Sannidal samfunnshus Kloppkjærveien,3766 Sannidal
KJØLEBRØND 08.09.2019 kl 12:30 - 13:30 Sannidal kirke Gamle Sørlandske ,3766 Sannidal
KJØLEBRØND 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Kjølebrønd bedehus Dobbeveien 2, 3766 Sannidal
SANNIDAL 08.09.2019 kl 12:30 - 13:30 Sannidal kirke Gamle Sørlandske,3766 Sannidal
SANNIDAL 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Sannidal samfunnshus Kloppkjærveien, 3766 Sannidal