HJARTDAL SOKNERÅD

3692 SAULAND 35 02 80 24 fellesraadet@hjartdal.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR ATLE KVAMME f. 1948, Tannlege Tuddal
2
HELLE KAUFMANN GJERDE f. 1964, kirketjener Sauland
3
GEIR JOHANNES HAGEN f. 1943 Sauland
4
RAGNHILD MOSEBØ BEKKHUS f. 1943 Hjartdal
5
SIGURD NORMANN HAUG f. 1970, Ingeniør Sauland
6
TORUNN GJERJORDET f. 1969, Leder Frivillighetsentral Sauland
7
SVEN ERIK BAKKEN f. 1958 Tuddal
8
ANNE KALDAL f. 1965 Hjartdal
9
RAGNHILD SOLBERG TOKERUD f. 1947, Pensjonert lærer Sauland
10
GUNVALD THO f. 1967, Selvstendig næring Hjartdal
11
TONE KARIN LARSEN f. 1972, Hjelpepleier Sauland
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet 10/8 til valgdagen på kommunehuset

Her røyster du (røystekrinsar)

BONDAL 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Tuddal Menighetshus Tuddalsvegen 2010
HJARTDAL 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Hjartdal Misjonshus Hjartdalsvegen 742
SAULAND 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Sauland Menighetshus Saulandsvegen 537
TUDDAL 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Tuddal menighetshus Tuddalsvegen 2010