RISØR SOKN

4950 RISØR 37 15 03 21 sekretaer@risor.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste