SØNDELED SOKN

4990 SØNDELED 37 15 61 31 sekretaer@risor.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS SÆLAND LAUVHJELL f. 1950 Søndeled
2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1983 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1970 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1989 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1974 Søndeled

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

SØNDELED Søndeled kirke 8.9 kl 12.30

Her stemmer du (stemmekretser)

RISØR 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Risørhuset Risørveien 1335
SØNDELED 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Søndeled skole Brattstø 3