SØNDELED SOKN

Brattstø 4, 4990 SØNDELED 37 15 61 31 sekretaer@risor.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS SÆLAND LAUVHJELL f. 1951 Søndeled
2
REIDUN MARIE STAMSØ SOLHEIM f. 1984 Søndeled
3
AUD JORUN KLODVIK f. 1971 Akland
4
UNN ANGELA ASPELUND f. 1990 Søndeled
5
MARIT WALLA f. 1975 Søndeled

Supplerte kandidater