FJÆRE SOKN

4885 GRIMSTAD 37 09 01 13 fjaere.menighet@grimstad.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.2019-06.09.2019 Kirkekontoret i Grimstad, Odden 1, 4876 Grimstad

Her stemmer du (stemmekretser)

FEVIK 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Fevik kirke Sømsveien 4, 4870
FEVIK 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Fevik skolen, inngang fra hallen Feviktoppen 30, 4870
FRIVOLD 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Fjære kirke Fjæreveien 189, 4885
FRIVOLD 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Frivoll Skole - Brakkebygget Opplandsveien 65, 4877
GRIMSTAD 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Fjære kirke Fjæreveien 189, 4885
GRIMSTAD 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Grimstad kirke Kirkegaten 16
HOLVIKA 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Fjære kirke Fjæreveien 189, 4885
HOLVIKA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Holviga ungdomsskole Terje Løvåsvei 121, 4879 Grimstad
VIK 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Fjære kirke Fjæreveien 189, 4885
VIK 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vikhallen Bringsværveien 14,4885