HISØY SOKN

4823 NEDENES 37 01 35 80 hisoy.menighet@agderkirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkevergen i Arendal, Stoaveien 14, 4848 Arendal. Mandag-fredag 10.00 - 14.00 i perioden 10. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

HISØY 08.09.2019 kl 12:00 - 18:00 Hisøy skole, språkrommet Trommestadveien 64, 4816 Kolbjørnsvik
HISØY 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Hisøy skole, språkrommet Trommestadveien 64, 4816 Kolbjørnsvik