FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

4820 FROLAND 37 23 55 20 karl.otto.braathen@agderkirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Froland menighetskontor, man-fre, kl.10-15

Her stemmer du (stemmekretser)

BLAKSTADHEIA 09.09.2019 kl 08:00 - 20:00 Blakstadheia grendehus Blakstadheia
BØYLESTAD 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Bøylestad skole Bøylestad
BØYLESTAD 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Bøylestad skole Bøylestad
FROLANDS VERK 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Frolands Verk bedehus Frolands Verk
FROLANDS VERK 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Frolands Verk bedehus Frolands Verk
HYNNEKLEIV 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Potetbua Hynnekleiv
HYNNEKLEIV 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Potetbua Hynnekleiv
JOMÅS 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Jomås grendehus Jomås
JOMÅS 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Jomås grendehus Jomås
KIRKEBYGDA 09.09.2019 kl 08:00 - 20:00 Nidarhall Mjølhus
MJÅVATN 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Mjåvatn grendehus Mjåvatn
MJÅVATN 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Mjåvatn grendehus Mjåvatn
MYKLAND 09.09.2019 kl 08:00 - 11:00 Ungdomshuset Fritun Mykland
MYKLAND 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Ungdomshuset Fritun Mykland