MANDAL SOKN

4517 MANDAL 38 27 28 70 post@mandal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

MANDAL SENTRUM Mandal kirkesenter, 12. august til 6. september kl.10.00-14.00

Her stemmer du (stemmekretser)

FRØYSLAND 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Hald pensjonat Halseveien 37, 4517 Mandal
IME 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Ime skole Kristiansandsveien 105, 4516 Mandal
MANDAL SENTRUM 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Mandal kirkesenter Store Elvegate 33, 4514 Mandal