LUNNER SOKN

2730 LUNNER 61 32 48 00 kontor@lunner.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS BILDEN f. 1970, Områdeansvarlig 2730 Lunner
2
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1972, Regnskapsmedarbeider 2730 Lunner
3
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2000, Erfaringsrådg./prosj.ansv 2730 Lunner
4
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1990, Barnehagestyrer 2730 Lunner
5
RAGNHILD KARIN LIER WESTERN f. 1955, Seniorkonsulent Sparebank 2720 Grindvoll
6
GUNNAR ØSTBY f. 1963, Produktsjef 2740 Roa
7
CAMILLA ENGEN f. 1989, Adjunkt 2730 Lunner
8
TORD GULBRAND NORDLI f. 1974, Daglig leder 2740 Roa
9
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1985, Muskelterapeut 2730 Lunner
10
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1948, Pensjonert lærer 2730 Lunner
11
PER JAKOB RAASTAD f. 1950, Gårdbruker og vaktmester 2730 Lunner
12
LINDA HELENE JOLMA f. 1976, Psykiatrisk sykepleier 2730 Lunner
13
JOHN EIRIK TVENGE-CARLSEN f. 1990, Adjunkt 2730 Lunner
14
RONNY SVEBERG f. 1975, Adjunkt med tilegg 2730 Lunner
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lunner kirkekontor, Lunnerlinna 43A, 2730 Lunner. Mandag-torsdag 10:00-14:00 i perioden 12. august til 5. september

Her stemmer du (stemmekretser)

LUNNER 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner barneskole Skøienvegen 46, 2730 Lunner
LUNNER 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner barneskole Skøienvegen 46, 2730 Lunner
ROA 08.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner ungdomsskole Sandsvegen 2, 2740 Roa
ROA 09.09.2019 kl 14:00 - 21:00 Lunner ungdomsskole Sandsvegen 2, 2740 Roa