FORSAND SOKN

4110 FORSAND 51 70 01 70 kyrkjekontoret@forsand.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
MONA BEATE ØKLAND BERGE f. 1974, rekneskapsførar Bergevegen, Forsand
2
ANDREAS ROSSAVIK FRANTZEN f. 1968, Veileder NAV Fossanryggen, Forsand
3
SIRI GISKEGJERDE f. 1970, vetrinær Strandvegen, Forsand
4
NILS OVE MAGNUSSEN NYGÅRD f. 1983, rekneskapsførar Rossavik, Forsand
5
ANNE MARIT RETTEDAL f. 1969, sjukepleiar Rettedal, Forsand
6
ROLF MAGNE HAUKALID f. 1979, vetrinær/bonde Fossanmoen, Forsand
7
ASTRID HAUKELID f. 1949, pensjonist Åsvegen, Forsand
8
PER KOLBJØRN HAGEN f. 1949, pensjonist Helle, Forsand
9
MAGNE OFTEDAL f. 1944, pensjonist Bergekleiva, Forsand
10
ANNE BRIT HATLESKOG f. 1972, rådgjevar VID Bergekleiva, Forsand
11
RAGNHILD RETTEDAL f. 1947, pensjonist Rettedal, Forsand
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Aktivitetssenteret, Forsandheimen onsdag 4. september kl. 10-12
Alle valgkretser i soknet Forsand kyrkjekontor, Fossanvegen 380, 4110 Forsand. Kvardagar kl. 10-14 i perioden 12.august - 6. september. Langdag 5. sept. til kl. 19

Her stemmer du (stemmekretser)

Forsand 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Forsand kyrkjekontor Fossanvegen 380