TALGJE SOKN

4160 FINNØY 51 71 47 91 kyrkja@finnoy.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet kl 10.00-14.00
Alle valgkretser i soknet kl 10.00-14.00
Alle valgkretser i soknet Finnøy kyrkjekontor
Alle valgkretser i soknet 20. og 22. august 2019
Alle valgkretser i soknet 20. og 22. august 2019

Her stemmer du (stemmekretser)

Finnøy 08.09.2019 kl 15:00 - 18:00 Finnøy rådhus Judabergveien 6
Finnøy 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Finnøy rådhus Judabergveien 6
Fogn 09.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Fogn oppvekstsenter 4164 Fogn
Halsnøy 09.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Halsnøy barnehage 4182 Skartveit