RÆLINGEN SOKN

2005 RÆLINGEN 64 80 41 60 kirkepost@ralingen.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
HELENE LERDAHL f. 1977, Sosionom
2
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1957, Journalist
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2001, Student
4
THOMAS NOER f. 1977, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1997, Salgs og program koordina
6
INGER BEATE OTTERLEI f. 1973, Lærer
7
FRANK WILLY OTTESEN f. 1962, Produktsjef
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1965, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1962, Adm.sekretær
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Rælingen menighetskontor, Øvre Rælingesveg 36, 2005 Rælingen. Mandag-torsdag kl 10.00-14.00 i perioden 18.august-5.september

Her stemmer du (stemmekretser)

FJERDINGBY 08.09.2019 kl 13:00 - 20:00 Fjerdingby skole Haugervegen 27, 2008 Fjerdingby
FJERDINGBY 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Fjerdingby skole Haugervegen 27, 2008 Fjerdingby
NORDBY 08.09.2019 kl 13:00 - 20:00 Nordby skole Tomterstien 33, 2009 Nordby
NORDBY 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Nordby skole Tomterstien 33, 2009 Nordby
Smestad 08.09.2019 kl 13:00 - 20:00 Smestad skole Smestadbråtan 1, 2008 Fjerdingby
Smestad 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Smestad skole Smestadbråtan 1, 2008 Fjerdingby