RÆLINGEN SOKN

Øvre Rælingsveg 36, 2005 RÆLINGEN 64 80 41 60 kirkepost@ralingen.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
HELENE LERDAHL f. 1977, Sosionom
2
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1957, Journalist
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2001, Student
4
THOMAS NOER f. 1977, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1997, Salgs og program koordina
6
INGER BEATE OTTERLEI f. 1973, Lærer
7
FRANK WILLY OTTESEN f. 1962, Produktsjef
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1965, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1962, Adm.sekretær