SKJOLD SOKN

Skjoldlia 55, 5236 RÅDAL 55 59 71 12 skjold.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
EIEL HOLTEN f. 1969, avd.led. Kirkes Bymisjon Elgvegen
2
KARIN STANG VOLDEN f. 1962, lege Nordåsvegen
3
ASBJØRN VALEN f. 1949, pensjonist Nordåsbrotet
4
MARIT OFFERDAL f. 1974, studiesjef Harald Sæverudsveg
5
ANDREAS MAURSTAD f. 1979, lagermedarbeider Elvenesvegen
6
ANITA BJØRNDAL f. 1966, ingeniør Dortledhaugen
7
KÅRE BERGESEN f. 1944, pensjonist Steinsviksskrenten
8
AUD-HELENE HATLEVIK f. 1951, pensjonist Odinsveg
9
ANTONIO MANUEL SEGURA ROMAO f. 1981, driftsleder Torgny Segerstedsvei
10
TRINE AULIN HALLERAKER f. 1968, spesialpedagog Skjoldberg
11
MARION BIRKELAND HAMMER f. 1961, sykepleier Steinsvikskrenten
12
TERJE DALE f. 1949, pensjonist Holtastølen
13
SYNNØVE FLOTVE f. 1978, sykepleier Apeltunlien
14
ØYVIND BJØRGE f. 1986, frivillighetskoordinator Mårdalen