YTRE ARNA SOKN

5265 YTRE ARNA 55 36 22 70 ytre.arna.menighet@bergen.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Ytre Arna valgkrets Ved administrasjonen i Bkf, Vestre Strømkaien7, 5008 Bergen, frå 12.08 til 06.09. Mandag til fredag kl.9 - kl.14. På Arna kyrkjekontor, Lakslia 21, 5261 Indre Arna: onsdag 14.08 - 21.08 - 28.08 - og 04.09 frå kl. 10 - 14. Torsdag 15.08 - 22.08 - 29.08 og 05.09 frå kl. 16 - 19.

Her røyster du (røystekrinsar)

Ytre Arna valgkrets 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ytre Arna skule Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna