STRANDEBARM SOKN

5630 STRANDEBARM 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Nominasjonskomiteens liste

Førehandsrøysting

Her røyster du (røystekrinsar)

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV PER TOMBRE f. 1951, Pensjonist Tangerås
2
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE f. 1958, Klokkar Fosse
3
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE f. 1955, Pensjonist Tangerås
4
ÅSE SANDNES FOSSE f. 1963, Logoped Fosse
5
BODIL STRANDEN f. 1965, Administrasjonskonsulent Tangerås
6
KÅRE MILJE f. 1963, Gartnar Innstranda
7
TORUNN BALDERSHEIM f. 1963, Hjelpepleiar Bru
8
ARNE GJERSTAD f. 1965, Næringsmiddelteknikar Omastrand
9
LINA CHANDRIKA BERGE f. 1979, Barne-og ungdomsarbeidar Fosse
10
ALVHILD TVEITNES f. 1943, Pensjonist Omastrand
11
SIV LJONES f. 1965, Sjølvst. næringsdrivande Innstranda
12
INGER LJONES MÅKESTAD f. 1968, Hjelpepleiar Innstranda
13
ANNE KRISTIN FOSSE f. 1960, Hjelpepleiar Omastrand
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

STRANDEBARM Strandebarmsheimen tysdag 27. august kl 10.30 - 12.00
STRANDEBARM Strandebarm kyrkjelydshus onsdag 28. august kl 18.00 - 20.00
STRANDEBARM Strandebarm kyrkjelydshus torsdag 22.aug kl 10.00 - 12.00

Her røyster du (røystekrinsar)

STRANDEBARM 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Strandebarm skule Tangeråsneset 35