STRANDEBARM SOKN

Strandebarm Kyrkje Strandadalsvegen 31, 5630 STRANDEBARM 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV PER TOMBRE f. 1951, Pensjonist Tangerås
2
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE f. 1958, Klokkar Fosse
3
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE f. 1955, Pensjonist Tangerås
4
ÅSE SANDNES FOSSE f. 1963, Logoped Fosse
5
BODIL STRANDEN f. 1965, Administrasjonskonsulent Tangerås
6
KÅRE MILJE f. 1963, Gartnar Innstranda
7
TORUNN BALDERSHEIM f. 1963, Hjelpepleiar Bru
8
ARNE GJERSTAD f. 1965, Næringsmiddelteknikar Omastrand
9
LINA CHANDRIKA BERGE f. 1979, Barne-og ungdomsarbeidar Fosse
10
ALVHILD TVEITNES f. 1943, Pensjonist Omastrand
11
SIV LJONES f. 1965, Sjølvst. næringsdrivande Innstranda
12
INGER LJONES MÅKESTAD f. 1968, Hjelpepleiar Innstranda
13
ANNE KRISTIN FOSSE f. 1960, Hjelpepleiar Omastrand