OS SOKN

5200 OS 56 57 24 00 post@os.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER JONETTE INDSET BOTNEVIK f. 1956, Lærar Os
2
JON HÅKON ØEN f. 1973, Myndighetskontakt UiB Nore Neset
3
BENTE MARIE BRØVIG STRØMME f. 1954, Fysioterapeut Os
4
ARNE TVEIT f. 1962, Kirkebyggsjef i Bergen Søfteland
5
KNUT INGE JOHNSEN f. 1952, Lektor/Folkehøgskuleærar Os
6
NILS SØRBØ f. 1948, pensjonist Søre Neset
7
PER GUNNAR LUNDE OSENG f. 1984, Ruskonsulent Søre Neset
8
CHRISTINE WESTGAARD LUND HALLAND f. 1973, Lærar Søre Neset
9
KJELL JARLE AADLAND f. 1949, pensjonist Søfteland
10
BECKY OGWU HESJEDAL f. 1978, Arbeidssøkjande Lepsøy
11
THORSTEIN SKÅRNES f. 1983, Kontorsjef Lysekloster
12
MALIN NØSS VANGSNES f. 1987, Dansekunstnar Søre Neset
13
TRYGGVE LILLESTØL f. 1952, pensjonist Søre Øyane
14
JORUNN HODNELAND f. 1959, Avdelingssjukepleiar Os
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Os kyrkjekntor, Øyro 49. Man-fre 9.00-14.00 i perioden12. august til 6. september

Her røyster du (røystekrinsar)

LYSEKLOSTER 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lyskloster barneskule Edne 11, 5215 Lysekloster
NORE NESET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Nore Neset aktivitetshus Skeismyra 8, 5217
OS NORD 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Kuventræ Idrettspark Idrettsvegen 39, 5210 Os
SENTRUM 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Oseana Mobergsbakken 20
SØFTELAND 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Søfteland barneskule Lerkeveien 2, 5212
SØRE NESET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lunde barneskule Klasavegen 10, 5211 Os