STAMNES SOKN

5727 STAMNES kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste