STAMNES SOKN

, 5727 STAMNES kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste