LAVIK SOKN

6947 LAVIK 57 71 41 10 andreas.ester@hoyanger.kyrkja.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste