RANDABYGD SOKN

, 6796 HOPLAND 57 87 98 33 sokneprest@hornindal.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
EDVIN RAND f. 1961 6796 Hopland
2
IRENE SUSANN STENSAKER f. 1974 6796 Hopland
3
JAKOB HAMMER f. 1954 6796 Hopland
4
INGER JOHANNE HOPLAND f. 1974 6796 Hopland
5
JOHNNY ATLE TVINNEREIM f. 1962 6796 Hopland
6
ANNE MAREN TAKLE f. 1971 6796 Hopland
7
WENCHE JOHANNE HENDEN f. 1956 6796 Hopland
8
STIG OVE NESBAKK f. 1986 6796 Hopland
9
TRINE RAND f. 1970 6796 Hopland
10
INGER-ANNE HOPLAND f. 1994 6796 Hopland
11
TORILL HOPLAND f. 1957 6796 Hopland
Last ned røystesetel

Førehandsrøysting

Alle valgkretser i soknet Kyrkjekontoret, Rognehaugen 11, 2. etg, 6783 Stryn. Måndag til fredag 09:00 - 15:00 i tida 12. august til 6. september

Her røyster du (røystekrinsar)

RAND 09.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Rand skule og barnehage Bakkesvadet, Hopland