VÅGØY OG MYRBOSTAD SOKN

6408 AUREOSEN 71 26 66 70 kyrkjekontoret@frana.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNA-BIRGITTA HOEMSNES f. 1953, Pensjonist Toravegen 4. 6443 Tornes.
2
SOLVEIG TRONDSEN HAUGEN f. 1984, Pedagogisk leder. Ridderbakken 6440 Elnesvå
3
BERIT KARIN LANGE LAUVÅS f. 1955, Pensjonist Trafovegen Molde
4
KARI PETRINE MEEK CORNELIUSSEN f. 1954, Lærer Furuvegen 6443 Tornes
5
AASE SØRLI LILLEBØ f. 1964, Sykepleier Brenslevegen 6443
6
INGER SYNNØVE MOEN LODE f. 1958, Lærer Kransberget 18 A 6440 Eln
7
ANNLAUG STRAND f. 1941, Pensjonist Sentervegen. 6440 Elnesvå
8
ARNE HATLE f. 1961, Bonde Farstadvegen 535. 6440 El
9
ØYSTEIN ELIAS SANDNES f. 1954, Pensjonist Brenslevegen 6443. Tornes
10
BJARNE GANGSTØ f. 1955, Pensjonist nedre Haukåsv. 6440 Eln.
11
LILLIAN SCHØNHARDT KVALVÅG f. 1950, Pensjonist Indre Hoemsv. 6408