KVERNES SOKN

6531 AVERØY 71 51 33 88 kirkekontoret@kirkeniaveroy.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet På kirkekontoret lørdag 31.08.2019 kl. 10.00-14-00
Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret mandager, onsdager og torsdager i perioden 12.08.2019-05.09.2019 kl. 09.00-15.00
Alle valgkretser i soknet På kirkekontoret torsdagene 29.08. og 05.09.2019 kl. 09.00- 18.00

Her stemmer du (stemmekretser)

BÅDALEN 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Bodalen Friskole Bådalsveien 581, 6531 Bådalen
MEEK 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Meek skole Kvernesveien 1665