TUSTNA SOKN

6690 AURE 71 64 62 51 post@aurekyrkje.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Uke 33, 34 og 36 (ikke 35) kl 9-13 på Aure kyrkjekontor, Aursundvegen 147, 6690 Aure

Her stemmer du (stemmekretser)

LEIRA 09.09.2019 kl 10:00 - 19:00 Leira Skole 6590 Tustna
NORD-TUSTNA 09.09.2019 kl 12:00 - 17:00 Biblioteket på Gullstein Tustna sykehjem, 6590 Tustna
SØR-TUSTNA 09.09.2019 kl 12:00 - 17:00 Tustna Idrettsbygg Sør-Tustna Skole, 6590 Tustna