HOPEN SOKN

6570 SMØLA 71 54 46 27 kirken@smola.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 21.8. og 4.8. kl.9-15 Smøla kirkekontoret, rådhusveien 14, Smøla

Her stemmer du (stemmekretser)

NORDSMØLA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Smøla kirkekontor Rådhusveien 14, 6570 Smøla