BRATTVÆR SOKN

6570 SMØLA 71 54 46 27 kirken@smola.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

VESTSMØLA 21.08.19 & 04.09.19 kl. 9-15 kirkekontoret

Her stemmer du (stemmekretser)

VESTSMØLA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Vestsmøla samfunnshus Vestsideveien