NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN

Kongsgårdsgata 2, 7013 TRONDHEIM post.domkirken.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDREAS KJOSAVIK f. 1987 BLAKLIHØGDA 6D
2
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN f. 1956 ARKITEKT CHRISTIES GT
3
ALBERT SOLBERG f. 1965 SØNDRE JONSGATE
4
SIRI WAHL-OLSEN f. 1951 TEGLBRENNERVEIEN
5
THEA SELLIAAS THORSEN f. 1975 VILHELM STORMS GATE
6
DANIEL JOHANSEN f. 1983 KONGENS GATE
7
VIBEKE GROTNES DALE f. 1973 INGEMANN TORPS VEI
8
RAGNAR NORDVIK f. 1954 ELVEGATA
9
JULIE FEILBERG f. 1952 SVERRES GATE
10
BJØRN KRISTIAN SOKNES f. 1952 JONSVANNSVEIEN
11
INGUNN HAUKNES LARSEN f. 1975 NEDRE KRISTIANSTENS GT
12
GISLE STJERN f. 1964 SVERDRUPS VEI
13
TORILD HOVDENAK f. 1947 BERGHEIMSVEGEN
14
GUNN EVA BYE f. 1970 GLØSHAUGVEIEN
15
MAY BRITT HÅRBERG HAGEN f. 1966 TIDEMANDS GATE