BYÅSEN SOKN

Selsbakklia 7, 7027 TRONDHEIM 99 43 60 00 post.byaasen.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDOLF TERJE VÅGEN f. 1951, Med.fagsjef psykiatri Hoem
2
ANNE BAKKEN f. 1958, Lærer / spes.ped Rydningen
3
FRODE BYE f. 1958, Ingeniør, COWI Ferstad
4
ÅSHILD BRATSETH COLSTRUP f. 1984, Sykepleier Stavset
5
OLA MAGNE KVERNES f. 1954, Advokat Ferstad
6
JORUNN MARIE WINDSPOLL f. 1950, Pensjonist / helsesøster Kystad
7
ODD JOHAN OVERØYE f. 1961, Komponist, NTNU musikk Munkvoll
8
GURI OPLAND SOLEM f. 1953, Sjefsinnkjøper Munkvoll
9
OLAV LUNDE f. 1957, Prosjektedelse Dr. ing Ferstad
10
ANDREAS HAGA SKJETNE f. 1979, Vernepleier Hallset
11
KIRSTI KIELLAND f. 1946, Pensjonist / lærer Munkvoll
12
JØRGEN GIORGIO BOSONI f. 1962, siv.ing., språkvitar NTNU Munkvoll
13
MAGNE RØ f. 1946, Pensjonist / lege Munkvoll