BYÅSEN SOKN

7027 TRONDHEIM 99 43 60 00 post.byaasen.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDOLF TERJE VÅGEN f. 1951, Med.fagsjef psykiatri Hoem
2
ANNE BAKKEN f. 1958, Lærer / spes.ped Rydningen
3
FRODE BYE f. 1958, Ingeniør, COWI Ferstad
4
ÅSHILD BRATSETH COLSTRUP f. 1984, Sykepleier Stavset
5
OLA MAGNE KVERNES f. 1954, Advokat Ferstad
6
JORUNN MARIE WINDSPOLL f. 1950, Pensjonist / helsesøster Kystad
7
ODD JOHAN OVERØYE f. 1961, Komponist, NTNU musikk Munkvoll
8
GURI OPLAND SOLEM f. 1953, Sjefsinnkjøper Munkvoll
9
OLAV LUNDE f. 1957, Prosjektedelse Dr. ing Ferstad
10
ANDREAS HAGA SKJETNE f. 1979, Vernepleier Hallset
11
KIRSTI KIELLAND f. 1946, Pensjonist / lærer Munkvoll
12
JØRGEN GIORGIO BOSONI f. 1962, siv.ing., språkvitar NTNU Munkvoll
13
MAGNE RØ f. 1946, Pensjonist / lege Munkvoll
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Forhåndsvalg skjer i perioden 10. augst til 6. september. For nærmere informasjon om tid og sted, se kirken.no/trondheim eller ring lokal menighet tlf.; 994 36 000. Forhåndsstemming i Byåsen kirke tirsdag og onsdag fra kl. 10 - 14 fra 20.08. og søndagene 25.8. og 8.9. etter gudstjenesten frem til kl. 13.15.

Her stemmer du (stemmekretser)

BYÅSEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Byåsen skole kulturbygget Bøckmans veg 107, 7022 Trondheim
HALLSET 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Hallset skole Østre Hallsetvangen 8, 7027 Trondheim
ROMOLSLIA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Romolslia skole Tamburhaugen 1, 7029 Trondheim
UGLA 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Ugla skole Uglavegen 13, 7071 Trondheim