LADE SOKN

7041 TRONDHEIM post.lade.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

LADE Forhåndsvalg skjer i perioden 10. august til 6. september. For nærmere informasjon om tid og sted, se kirken.no/trondheim, eller ring lokal menighet tlf: 99436000

Her stemmer du (stemmekretser)

LADE 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Lade skole Ladehammerveien 45, 7040 Trondheim