STRINDA SOKN

7069 TRONDHEIM 99 43 60 00 post.strinda.trondheim@kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Strinda og Berg kirkekontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim. Mandag-torsdag 10-14.00 fra 12. august til 5. september. For stemmer til andre menigheter er fristen 2. september

Her stemmer du (stemmekretser)

BRUNDALEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Charlottenlund videregående skole Yrkesskolevegen 16, 7058 Trondheim
CHARLOTTENLUND 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Charlottenlundhallen Tunveien 21, 7058 Jakobsli
EBERG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Eberg skole| Sigurd Jorsalfars veg 37, 7046 Trondheim
NARDO 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Nardo skole Sørenga 2, 7032 Trodheim
SOLBAKKEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Solbakken skole Vikelvvegen 151, 7057 Jonsvatnet
ÅSVANG 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Åsvang skole Gamel Jonsvannsveg 12, 7048 Trondehim