HEIM SOKN

, 7206 HELLANDSJØEN 72 45 00 80 post@hemnekirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Hemne kirkekontor, Hasselveien 13, 7200 Kyrksæterøra. Tirsdag-fredag kl. 09:00-15:00 i perioden 10. august til 6. september (kl. 19:00 torsdag 5. sept.)

Her stemmer du (stemmekretser)

SVANEM 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Svanem samfunnshus Hellandsjøveien