RISSA SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
FINN YNGVAR BENESTAD f. 1956, Oppvekstsjef Strømmen
2
RANDI SOLLIE DENSTAD f. 1952, Rådgiver Modalen
3
JENS KÅRE VÅGEN f. 1956, Gårdbruker Verrabotn
4
JORUNN KRISTIN JUUL FRANDSEN f. 1997, Student Årnset
5
JENS OLA NYHEIM f. 1975, Barnehagestyrer Følldalen
6
SOLVEIG ANN BRØRS f. 1951, Pensjonist Årnset
7
ODA RØDSJØ f. 1989, Hjelpepleier Bergmyran
8
KNUT INGE BLIX FURUSETH f. 1959, Journalist Skaugdalen
9
RANDI ELISABETH TRØEN f. 1949, Pensjonist Kvithyll
10
SISSEL ELIN ALMELAND f. 1954, Lærer Bergmyran
11
ERLEND SINGSTAD f. 1981, Lærer Årnset
12
MARGRETE ROSE RAMSØ f. 1954, Pensjonist Modalen