SØR-STJØRNA SOKN

, 7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNN HEIDI HUSBY LIAN f. 1977 Husbysjøen
2
INGEBORG KAALD f. 1981 Fevåg
3
LINE RØDSJØ f. 1976 Råkvåg
4
TORIL ASKIM f. 1970 Fevåg
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret, Rissa rådhus, Rådhusveien 13, 7100 Rissa. Mandag - fredag 10:00 - 14:00 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Stjørna 09.09.2019 kl 11:00 - 19:00 Mælan skole Råkvågveien 7, 7113 Husbysjøen