ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

Rådhuset, 7170 ÅFJORD 72535880 kirken@afjord.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste