ÅFJORD OG STOKSUND SOKN

7170 ÅFJORD 72535880 kirken@afjord.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet ÅFJORD KIRKEKONTOR
Alle valgkretser i soknet tirsdag og torsdag kl 12.00-14.00 fra 13. august

Her stemmer du (stemmekretser)

STOKKSUND 09.09.2019 kl 13:00 - 18:00 Stokksund Oppvekstsenter Stokksundveien 1080
Å 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Bakeriet Vassneset 7