OSEN SOKN

7740 STEINSDALEN osen.sokn@osen.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Osen kirke søndag 25. august 10:00 - 11: og 12:00 - 13:30
Alle valgkretser i soknet Osen sykeheim: mandag 2. september klokka 11:00 - 13:00
OSEN Osen kirkekontor, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, tirsdagene 13 august - 3. september klokka 10:00 - 14:00
SETER Seter Kapell onsdag 28 august klokka 17:00 - 19:00
STRAND Osen kirkekontor, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen, tirsdagene 13 august - 3. september klokka 10:00 - 14:00

Her stemmer du (stemmekretser)

OSEN 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Osen Kirke Kjerkveien 18. 7740 Steinsdalen
OSEN 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Osen kommunehus, "Tannlegeinngang" Rådhusveien 13. 7740 Steinsdalen
SETER 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Osen Kirke Kjerkveien 18, 7740 Steinsdalen
SETER 09.09.2019 kl 10:00 - 14:00 Seter Skole Husvikveien 36, 7748 Sætervik
STRAND 08.09.2019 kl 12:00 - 13:30 Osen kirke Kjerkveien 18, 7740 Steinsdalen
STRAND 09.09.2019 kl 10:00 - 18:00 Strand Skole, flerbrukshallen Vingsandveien, 7740 Steinsdalen