LØNSET SOKN

, 7340 OPPDAL 72 40 42 90 post@oppdal.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNT NERHOEL f. 1954 Lønset
3
ARNE IVAR GISKEØDEGÅRD f. 1961 Lønset
4
KARIN IRENE FJORDEN f. 1962 Lønset
5
INGRID GRENDAL f. 1977 Lønset
6
JORG AALBU f. 1993 Lønset
7
LINDA MAI HELMERSEN WEISETH f. 1975 Lønset
8
AUD MARIE BØE f. 1968 Lønset
9
ODDVAR LANGSET f. 1993 Lønset
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Tirsdager og torsdager (kl. 10.00 - 14.00) i perioden 12.08. - 06.09.2019 - Oppdal menighetskontor, Aunevegen 22, 7340 Oppdal

Her stemmer du (stemmekretser)

Lønset og Midtbygda 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Lønset samfunnshus, peisestua Storlidalsvegen 24, 7340 Oppdal