HITTERDALEN SOKN

HITTERDALEN, 7374 RØROS 72 41 95 31 post@roroskirke.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LISE TELLEBON f. 1971 Tørresvollveien 67
2
SVEIN ARNE KJELSBERG f. 1955 Harsjøveien 56
3
OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN f. 1990 Harsjøveien 23
4
ELI HÅNES f. 1955 Brekkveien 1698
5
BJØRG EVA SEVATDAL f. 1957 Brekkveien 1542
6
GEIR ARNE SAKRISVOLL f. 1968 Tørresvollveien 75
7
RUNE LANGEN f. 1961 Brekkveien 1721
8
ØYSTEIN KOJEDAL f. 1983 Brekkveien 1154
9
EVA ØSTBY f. 1956 Strømmeliveien 14