HØLONDA SOKN

7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD MERETE ÅMOT f. 1953 Korsvegen
2
RENETHE GÅSBAKK EID f. 1965 Korsvegen
3
MARI FREDRIKSEN LIEN f. 1997 Gåsbakken
4
ROALD MARTIN SYRSTAD f. 1967 Korsvegen
5
EVA JOHANNE FUGLSTAD f. 1971 Korsvegen
6
GRETE AASEN GORSETBAKK f. 1971 Gåsbakken
7
BRITT HELEN LANGÅS f. 1945 Gåsbakken
8
BJØRN BLOKKUM f. 1953 Korsvegen
9
ANNELINE LUDEFALL f. 1974 Korsvegen
10
KRISTIN JOHANNE ÅMOT f. 1966 Korsvegen
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret hverdager kl. 09-15

Her stemmer du (stemmekretser)

EID 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Eid skole Hølondvegen 1920, 7212 Korsvegen
GÅSBAKKEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Gåsbakken skole Hølondvegen 3210, 7213 Gåsbakken