HØLONDA SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD MERETE ÅMOT f. 1953 Korsvegen
2
RENETHE GÅSBAKK EID f. 1965 Korsvegen
3
MARI FREDRIKSEN LIEN f. 1997 Gåsbakken
4
ROALD MARTIN SYRSTAD f. 1967 Korsvegen
5
EVA JOHANNE FUGLSTAD f. 1971 Korsvegen
6
GRETE AASEN GORSETBAKK f. 1971 Gåsbakken
7
BRITT HELEN LANGÅS f. 1945 Gåsbakken
8
BJØRN BLOKKUM f. 1953 Korsvegen
9
ANNELINE LUDEFALL f. 1974 Korsvegen
10
KRISTIN JOHANNE ÅMOT f. 1966 Korsvegen