MELHUS SOKN

7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ODDRUN GANGÅS BRØNSTAD f. 1961 Melhus
2
MONICA STENSET SAGDAHL f. 1973 Gimse
3
JOHN SIGURD UNDERDAL f. 1949 Kvål
4
HELGE BJØRN BÆVERFJORD f. 1941 Gimse
5
JON ROAR BRUHOLT f. 1971 Melhus
6
VIBECKE PAULSEN GRØNNING f. 1971 Melhus
7
SOLRUN GUSTAD LØVÅS f. 1967 Melhus
8
ALF GEORG DAALAND f. 1958 Melhus
11
12
TOVE VINGEN f. 1964 Melhus
13
MARVIN REIDAR BJØRNEBEKK f. 1948 Melhus
14
TRINE RESSEM SKEI f. 1969 Gimse
15
TORILL LUND f. 1948 Melhus
16
AUD INGEGERD MOEN f. 1937 Melhus
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Kirkekontoret hverdager kl. 09-15

Her stemmer du (stemmekretser)

MELHUS 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Melhushallen Martin Tranmæls veg 38, 7224 Melhus
ROSMÆLEN 09.09.2019 kl 09:00 - 21:00 Sørøya Klubbhus Rosmælen 10, 7228 Kvål