SELBU SOKN

7580 SELBU 73 81 69 00 kirken@selbu.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

DRAGSTEN Mandag og torsdag 12.08. til 05.09. kl. 10-14 Kirkestua i Selbu
MEBONDEN Mandag og torsdag 12.08. til 05.09. kl. 10-14 Kirkestua i Selbu
SELBUSTRAND Mandag og torsdag 12.08. til 05.09. kl. 10-14 Kirkestua i Selbu
ØVERBYGDA Mandag og torsdag 12.08. til 05.09. kl. 10-14 Kirkestua i Selbu

Her stemmer du (stemmekretser)

DRAGSTEN 09.09.2019 kl 12:00 - 19:30 Dragsten Flerbrukshus Dragsten, 7039 DRAGSTEN
MEBONDEN 09.09.2019 kl 09:00 - 20:00 Selbu Rådhus Gjelbakken 15, 7580 SELBU
SELBUSTRAND 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Tømra Barnehage Tømmerlia 10, 7584 SELBUSTRAND
ØVERBYGDA 09.09.2019 kl 12:00 - 20:00 Øverbygda skole Kyllovegen 2, 7580 SELBU