FØLING SOKN

Følling, 7732 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE GUNNAR OVESEN f. 1954 Følling
2
AUD STAVEN POLLE f. 1970 Kne
3
KENNETH BRATBERG f. 1981 Følling
4
INGER SISSEL STUBØ f. 1964 Følling
5
MORTEN LUNDÅS f. 1967 Kne
6
KAREN JOHANNE HAMMER TYLDUM f. 1974 Følling
7
JARL SOLBERG f. 1958 Følling
9
JORID SJEM MALMO f. 1973 Følling
10
JOHAN SUSEGG f. 1956 Følling
11
TONE AURSTAD f. 1973 Følling
12
ARVE KLEPP f. 1970 Følling
13
ELIN GUNVOR SKOGMO RØNNING f. 1959 Følling