MÆRE SOKN

, 7710 SPARBU 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Steinkjer kirkekontor, Skolegata 14, kl. 10:00 - 14:00

Her stemmer du (stemmekretser)

LYSHEIM 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Lysheim grendehus Rognvegen, Steinkjer
SKARPNES 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Henning samfunnshus Steinkjer
SPARBU 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Mære samfunnshus Tuvskogvegen 13, 7710 Sparbu