VEMUNDVIK SOKN

7800 NAMSOS 74 21 64 40 heidi.lund.moen@kirken.namdal.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Namsos Kirkekontor, Abel Meyersgate 10, 7800 Namsos . Tirsdag-Fredag 10.00-14.00 i perioden 13. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

NAMSOS 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Sørenget Oppvekstsenter Løddingvegen 9, 7810 Namsos
SØRENGET 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Sørenget Oppvekstsenter Løddingvegen 9, 7810 Namsos