MERÅKER SOKN

, 7530 MERÅKER 74 81 06 81 kirkekontoret@meraker.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE MARIE UPPSTRØM f. 1961, Aktivitør Meråker
2
ODD MAGNAR HORTEN f. 1947, Pensjonist Meråker
3
INGUNN TRONSMO SKALLAN f. 1975, Kontormedarbeider Kopperå
4
INGRID CHRISTINA BJERKESTRAND f. 1978, Sykepleier Gudå
5
RITA GJEMSE f. 1972, Sekretær Stordalen
6
INGEBORG LILLEVOLD f. 1991, Helsefagarbeider Meråker
7
KRISTIN FUNDERUD f. 1949, Pensjonist Meråker
8
GUNNAR NICOLAUSSON f. 1953, Pensjonist Meråker
9
SNEFRID ANITA HALSAN SLUNGÅRD f. 1956, Kontorleder Meråker
10
NILS SVERRE UNDERHAUG f. 1947, Pensjonist Meråker
11
TOR FARSTAD f. 1962, Maskinkjører Meråker
12
LAILA MARIELLE BERGSTRØM f. 1972, Selvst. næringsdrivende Stordalen
13
ANN MARGRET AASVOLD f. 1968, Fysioterapeut Meråker
14
MONICA NESGÅRD JULIUSSEN f. 1982, Omsorgsarbeider Meråker
15
ANNE STINE VEN f. 1977, Servitør Meråker
16
KARI STENSEN f. 1967, Selvst. næringsdrivende Meråker
17
KRISTIN MJØSUND f. 1974, Fysioterapeut Meråker
18
GEIR ÅGE STØRSETH f. 1950, Pensjonist Meråker
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Meråker kirkekontor, Gimleveien 5, 7530 Meråker. Tirsdag, torsdag og fredag 1000-1400 i perioden 13. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

KOPPERÅ 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Friheim Kopperåveien 311, 7533 Kopperå
NUSTAD, FLAAMO OG TORSBJØRK 08.09.2019 kl 15:00 - 19:00 Meråker samfunnshus Skolegata 4, 7530 Meråker
NUSTAD, FLAAMO OG TORSBJØRK 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Meråker samfunnshus Skolegata 4, 7530 Meråker
SKOLHEIM 09.09.2019 kl 11:00 - 20:00 Gudå grendehus Mellomriksveien 4247, 7530 Meråker
STORDALEN 09.09.2019 kl 15:00 - 20:00 Dalatun Stordalsveien 1255, 7530 Meråker