LEKSVIK SOKN

7120 LEKSVIK 74 85 51 66 kirkeverge@leksvik.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Leksvik kirkekontor, Lundaveien 4, 7120 Leksvik. Tirsdager 0900-1400 mellom 12.august og 6.september.
Alle valgkretser i soknet Leksvik Helsetun, Framnesvegen 13, 7120 Leksvik. Plakat med tidspunkt kommer.

Her stemmer du (stemmekretser)

Leksvik hovedsogn 09.09.2019 kl 11:00 - 19:00 Leksvik kommunehus Vinnasand 9