NAMDALSEID SOKN

, 7750 NAMDALSEID 74 22 72 30 kirkevergen@namdalseid.kommune.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Namdalseid 12.08. - 06.09.19. på Namdalseid kirkekontor kl 10.00 - kl. 14.00 tirsdag, onsdag og fredag

Her stemmer du (stemmekretser)

Namdalseid 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Namdalseid samfunnshus Gløttvn. 2