RØRA SOKN

7670 INDERØY 74 15 60 20 inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

Nominasjonskomiteens liste

Forhåndsstemming

Her stemmer du (stemmekretser)

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE KUMMERNES f. 1977, Mekaniker Røra
2
ANDERS RØFLO f. 1968, Gårdbruker Røra
3
MERETHE GREEN YSTAD f. 1973, Lærer Røra
4
ANITA AXELSSON f. 1953, Hjelpepleier Røra
5
KJELL LINDSETMO f. 1960, Industriarbeider Røra
6
LARS GUNNAR THINGSTAD f. 1980, Tekniker Røra
7
BJØRG NORUM f. 1952, Renholder Røra
8
KJETIL HEMBRE f. 1957, Kjøreskolelærer Røra
9
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1989, Gårdbruker/Snekker Røra
10
PAUL ÅGE BORGAN f. 1970, Bygningsarbeider Røra
11
BENTE ØSTERENG f. 1953, Aktivitør Røra
12
BÅRD ESPEN VAADAL f. 1964, Gårdbruker/ Selvstendig n Røra
13
VANJA IREN ELIASSEN f. 1977, Student Røra
14
ASBJØRN KOA f. 1961, Byggtekniker Røra
15
LIV ELLEN RISAN ROEL f. 1959, Ufør Røra
Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 25.08.2019 kl. 12.00-15.00 ved Inderøy kirkekontor
Alle valgkretser i soknet 30.08.2019 kl. 19.00-21.00 ved Inderøy kirkekontorer
Alle valgkretser i soknet 10.08.2019-06.09.2019 kl. 10.00-14.00 ved Inderøy kirkekontor

Her stemmer du (stemmekretser)

RØRA 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Røra samfunnshus 7670 Inderøy