NORDLI SOKN

, 7882 NORDLI 74 33 71 15 kirkelif@online.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Lierne kirkekontor, Heggvollveien 6, 7882 Nordli søndag 18 August kl 13.00 - 15.00

Her stemmer du (stemmekretser)

NORDLI 09.09.2019 kl 11:30 - 19:30 Lierne Samfunnshus Heggvollveien 6, 7882 Nordli
TUNNSJØ 09.09.2019 kl 11:30 - 19:30 Tunnsjø Samfunnshus Seterhaugveien 10, 7882 Nordli