NAMSSKOGAN SOKN

, 7892 TRONES 40 64 27 58 sokneprest@namsskogan.kirken.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet 10.08.19-06.09.19

Her stemmer du (stemmekretser)

LONET 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Namsskoganhallen 7870 Namsskogan
TRONES 09.09.2019 kl 10:00 - 20:00 Trones skole 7892 Trones