FOSNES SOKN

, 7856 JØA 74 28 64 40 gunn-aagot.leite@kirken.namdal.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Fosnes Servicekontor, Stavarvegen 2, 7856 Jøa. Mandag-Torsdag 10.00-14.00 i perioden 12. august til 5. september

Her stemmer du (stemmekretser)

Jøa 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Fyret Flerbrukshus Stavarvegen 2, 7856 Jøa
SALSNES/LUND 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Lundstua Lundavegen 625, 7818 Lund
SØRENGET 09.09.2019 kl 12:00 - 19:00 Sørenget Oppvekstsenter Løddingveien 9, 7810 Namsos