FLATANGER SOKN

Miljøbygget, 7770 FLATANGER 74 21 64 40 post@kirken.namdal.no

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste