FLATANGER SOKN

7770 FLATANGER 74 22 11 00 anne.ruud.kristiansen@kirken.namdal.no

Nominasjonskomiteens liste

Last ned stemmeseddel

Forhåndsstemming

Alle valgkretser i soknet Flatanger Servicekontor, Miljøbygget, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger. Mandag-Fredag 08.30-15.00 i perioden 12. august til 6. september

Her stemmer du (stemmekretser)

JØSSUND OG SØRNESSET 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Jøssund Oppvekstsenter Øraveien 8, 7745 Oppland
LAUVSNES 09.09.2019 kl 09:00 - 19:00 Miljøbygget Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger
UTVORDA 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Utvorda Oppvekstsenter Utvordveien 2388, 7770 Flatanger
VIK 09.09.2019 kl 13:00 - 19:00 Framheim Kvaløyseterveien 34, 7770 Flatanger